Main
Main
Konferencë përmbyllëse e projektit Mae Nord “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vjeçar dhe rritja e kompetencave të personelit pedagogjik në Qarkun e Shkodrës”
Me datë 12 qershor 2014, në Shkodër, pranë ambienteve të Hotel Colosseo, u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vjeçar dhe rritja e kompetencave të personelit

Main
Ta shohim natyrën jo vetëm me sy por edhe me zemër!!
Në bazë të projektit me titull “Programi i edukimit mjedisor dhe higjeno – sanitar kushtuar fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre në komunitetin e Kombinatit”, të financuar nga

Main
Projekti EIDHR “Promovimi i aksesit te barabarte ne arsim per 440 femije qe jetojne ne zonat e varfra rurale dhe urbane te Shqiperise”
Janar 2014 – Qershor 2015 Shoqata Intenacionale për Solidaritet SHIS, nga muaji janar 2014 dhe deri ne qershor 2015 po zbaton projektin me titull “Promovimi i aksesit të barabartë në arsim për 440 fëmi

Main
Awareness raising meetings with parents of students in 8 schools : Mes-Myselim, Naraç, Rragam, Juban, Luf, Qerret, Qelez, Gomsiqe.
  Within the project: “Promoting equal access to education for 440 children living in poor rural and urban areas in Albania” financed by EC– The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), SHIS organized seve

Main
Affrontare il limite, cogliere le opportunità, crescere professionalmente
Grazie all’invito della Sig.ra Ermira Azermadhi, è venuto in Albania il Dott. Bernhard Scholz, Presidente della Compagnia delle Opere, che ha fatto un discorso significativo nell’incontro titolato “Affrontare il limite, co

Main
Help us by donating points from your Conad card!
  Join with us! Help us by donating points from your Conad card! SHIS, the International Association for Solidarity, partner of AVSI inAlbania, recently has undertaken a national initiative, titled "100 Points for Solidarity&

Main
National Strategy “for improving ROMA living conditions
  H istorically, the country of Albania has been singled by for the harmonious co-existence between the dominant society and ethnic minorities. The peaceful co-existence has withstood the times of history to make Albania a point of refere

Main
Raport për trajnimin e mësuesve të Kombinatit
  Tema: “ Braktisja Shkollore ” Ky trajnim u organizua nga qendra e trajnimit “Kardinal Mikel Koliqi” dhe financuar nga UNICEF. Trajnimi u zhvillua në tetë ditë, përkatësisht në da

Main
SOCIAL INCLUSION CROSSCUTTING STRATEGY 2007-2013
  The presentation of the social inclusion crosscutting strategy is modelled on the National Action Plan for Social Inclusion of European Union member states. Chapter 1 presents the major challenges facing the poor and particular groups t

News

Main Content 0 L’ORGANIZZAZIONE SIAMO NOI

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } Dal 18 – 20 luglio 2014, tra collaboratori e staff di SHIS e le sue opere, in ...
More...

Main Content 0 Konferencë përmbyllëse e projektit Mae Nord “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vjeçar dhe rritja e kompetencave të personelit pedagogjik në Qarkun e Shkodrës”

Me datë 12 qershor 2014, në Shkodër, pranë ambienteve të Hotel Colosseo, u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vje&cced...
More...

Main Content 0 Ta shohim natyrën jo vetëm me sy por edhe me zemër!!

Në bazë të projektit me titull “Programi i edukimit mjedisor dhe higjeno – sanitar kushtuar fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre në komu...
More...

Main Content 0 Takime sensibilizuese me prindërit e fëmijëve në rrezik të braktisjes shkollore!

04.06.2014 - 06.06.2014   Në kuadër të projektit: “Promovimi i aksesit të barabartë në arsim për 440 fëmijë që jetojnë...
More...

Main Content 0 Një ditë me Xh. P dhe shokët e tij tek “Princi i vogël”!

XH.P mezi pret të shkojë ora 10.00 për të ardhur tek qendra ditore “Princi i vogël”. Ai me cantën e shkollës në krah dhe me dëshirën e ...
More...

Main Content 0 D. rikthehet në shkollë!

D. e takuam tre vjet më parë, të veshur me një kostum sportiv , me topin në krah, kur erdhi tek qendra ditore së bashku më shokët e tij të lagjes të...
More...

More...

Courses & Trainings

Çrregullimet e Spektrit të Autizmit dhe Çrregullimet Specifike në të Folur
Qëllimi i këtij trajnimi është: “Aftësimi i pjesëmarrësve për të identifikuar fëmijët me çrregullime të s...

Përdorimi i paketës Microsoft Office në mësimdhënie
Qëllimi i këtij trajnimi është: Të aftësohen pjesëmarrësit në përdorimin e programeve bazë të paketës Microsoft O...

Motivimi i nxënësve përmes njohjes së individualitetit të tyre dhe nxitjes së vetëvlerësimit
Qëllimi i këtij trajnimi është: Të ndërgjegjësohen pjesëmarrësit për krijimin e një marrëdhënie humane me nx...

More...

MAE Nord Project

Edukimi per zhvillimin e personit
Ne brendesi te projektit “Fuqizimi i sistemit edukativ dhe rritja e kompetencave të stafit mësimor në qarkun e Shkodrës, Shqipëri. MAE/9201/AVSI/ALB” i financua...

Storia di successo
“Sara ha espresso più volte il desiderio e il piacere di partecipare a queste attività. Sono molto grato per l’aiuto che date a mia figlia”. A parlare è Hil&e...

Latest Projects

Feature 1

Qendra Princi i Vogel

Qendra ditore “Princi i vogël” është një nga tre veprat kryesore të “Shoqatës Internacionale për Solidaritet” (SHIS). Qendra ka filluar aktivitetet e saj...

More...

Feature 2

SAD

Mbeshtetja ne Distance konsiston pergjithesisht ne nje ndihme material qe mund te permiresoje kushtet e jetes se nje femije te mireidentifikuar...

More...

Feature 2

Roma Inclusion

Ky projekt fokusohet ne kapitalin social si nje element kye ne konsolidimin e demokracise dhe respektit per te drejtat e komunitetit Rom ne Shqiperi, Kosove dhe Rumani...

More...